ZPPHiU: ESG w centrach handlowych – automatyzacja, a nie biurokracja

  • 14 maja 2024
Najemcy powinni otrzymywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) apeluje, aby zarządcy centrów handlowych, którzy są zobowiązani do raportowania ESG przekazywali informacje najemcom – podobnie, jak świadectwa charakterystyki energetycznej jednocześnie z ofertą zawarcia lub przedłużenia umowy najmu. ZPPHiU podkreśla, że właściciel obiektu jest lub może być w posiadaniu wszystkich danych […]
Więcej

ZPPHiU: ESG w centrach handlowych

  • 17 kwietnia 2024
Na kogo faktycznie nakładane są nowe obowiązki związane z odpowiedzialnym raportowaniem? Wymogi z obszaru ESG w centrach handlowych dotyczą ich właścicieli – czyli wynajmujących, a nie najemców. Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wskazuje, że nowe, europejskie wymogi ESG wobec nieruchomości dotyczą ich właścicieli, a nie najemców. Co więcej, nie oznaczają obowiązku modernizacji – […]
Więcej

ZPPHiU: REITy w nieruchomościach komercyjnych

  • 20 marca 2024
Większa transparentność danych finansowych centrów handlowych to korzyść dla całego rynku Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wskazuje, że wprowadzenie REIT powinno skutkować konkretnymi zmianami w obszarze nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w relacjach na linii wynajmujący – najemcy. Przede wszystkim możliwość finansowania centrów handlowych w złotówkach oznacza, że umowy najmu również powinny być określone w […]
Więcej

ZPPHiU: Znowu rosną czynsze w galeriach handlowych

  • 10 stycznia 2024
Indeksacja czynszów zwiększa wartość centrów handlowych, ale obniża rentowność najemców Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wskazuje, że właściciele centrów handlowych planują kolejną podwyżkę czynszów – czyli coroczną indeksację o wskaźnik inflacji. To kolejny krok obniżający rentowność handlu w galeriach handlowych – biorąc pod uwagę spadające obroty i rosnące koszty pracy, energii czy coraz większe […]
Więcej

ZPPHiU: Realne obroty najemców w centrach handlowych nie rosną

  • 5 grudnia 2023
Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wskazuje, że inflacyjny wzrost obrotów nie oznacza zwiększenia dochodów najemców w galeriach handlowych. Co więcej – szybko rosnące koszty pracy, energii, koszty wspólne i opłaty na rzecz właścicieli centrów istotnie przewyższają wskaźniki wzrostu cen w Polsce. To pokazuje, że realnie koszty działalności sklepów w obiektach handlowych są coraz […]
Więcej

ZPPHiU: Niedziele handlowe w grudniu – decyzja powinna być ogłoszona jak najszybciej

  • 15 listopada 2023
Postulujemy handel w niedzielę 10 grudnia w normalnych godzinach,nie do 14.00 Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) apeluje, by rządzący jak najszybciej podjęli decyzję dotyczącą godzin handlu w niedzielę 10 grudnia w zamian za niedzielę, w którą wypada Wigilia – czyli 24 grudnia. Jest to niezbędne, aby odpowiednio zaplanować wymagane prawem grafiki pracy i […]
Więcej

ZPPHiU: Modernizacja galerii handlowej jest obowiązkiem właściciela, a nie najemcy

  • 25 października 2023
Galerie handlowe usiłują przerzucać na sklepy kosztowne inwestycje w budynek Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) zwraca uwagę, że istniejące centra handlowe wymagają systematycznie nowych inwestycji – zarówno ze względu na ich starzenie się, jak i zmiany standardów wymagane przez przepisy prawa unijnego. Prawo nakłada obowiązki związane z nieruchomością na właściciela nieruchomości – dotyczą […]
Więcej

II Kongres ZPPHiU i PSNPH

  • 23 października 2023
ESG i proces inwestycyjny tematami przewodnimi Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zorganizowali Drugi Kongres ZPPHiU i PSNPH dla członków obu organizacji, który był poświęcony standardom współpracy na linii najemcy – wynajmujący. Dyskutowano o cyrkularności i procesie inwestycyjnym najemców w centrach handlowych już istniejących. Zaktualizowano Kodeks […]
Więcej

Za nami II Kongres ZPPHiU i PSNPH!

  • 19 października 2023
Mieliśmy okazję porozmawiać w gronie kluczowych przedstawicieli sektora handlowego, członków ZPPHiU i PSNPH, firm prowadzących działalność w galeriach handlowych, a także wybitnych znawców procesu inwestycyjnego. Kongres był podzielony na 2 bloki tematyczne: Blok 1: Strategie ESG i GOZ – w kontekście wymogów regulacyjnych i biznesowych, celów klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, raportowania, etc. W tym bloku wysłuchaliśmy […]
Więcej

PSNPH: Dlaczego centra handlowe pobierają opłaty parkingowe od klientów?

  • 18 września 2023
Przecież sklepy płacą za parkingi w ramach kosztów wspólnych Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) alarmuje, że klienci coraz częściej są zmuszani do płacenia za parking w centrach handlowych – chociaż najemcy pokrywają koszty prowadzenia parkingu w ramach kosztów wspólnych. W ostatnich tygodniach takie opłaty wprowadziły m.in. CH Karolinka w Opolu, CH Posnania czy ETC […]
Więcej