ZPPHIU dba o poszanowanie prywatności Użytkowników serwisu internetowego https://zpphiu.pl/.

Intencją ZPPHIU jest przetwarzanie tylko takich danych, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające w/w serwis internetowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000), innych aktów prawa krajowego i unijnego oraz wytycznych i najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawione są zasady na jakich gromadzone i przetwarzane są dane osoby w związku z korzystaniem z w/w serwisu.

  1. Zbieranie danych

Wszelkie pochodzące od Użytkowników serwisu dane są przez nas gromadzone w dwojaki sposób:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika. Rejestrując się lub podając dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z serwisu, w tym:

a) informacje w logach serwerów, takie jak żądanie strony wysłane przez Użytkownika, data i godzina wysłania żądania oraz odpowiedzi, dane urządzenia, typ i język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;

b) adres IP. Adresy IP Użytkowników korzystających z serwisu mogą być rejestrowane dla potrzeb bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych;
c) pliki tekstowe (tzw. „cookies”, „ciasteczka”).

Przekazane przez Państwa dane osobowe nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w niniejszej Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem przypadków, w których wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy ten inny cel lub sposób przetwarzania danych jest wymagany lub dozwolony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Pliki „cookies”

Pliki „cookies” służą automatycznemu rozpoznaniu Użytkownika przy następnej wizycie na stronie internetowej, pozwalając, między innymi, na dostosowanie wyglądu witryny do Państwa preferencji albo na zapamiętanie hasła wpisywanego przy logowaniu się do serwisu.

Użytkownik może zdecydować o akceptacji albo odmowie stosowania plików „cookies”. Brak akceptacji plików „cookies” może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu.

  1. Udostępnianie i transfer danych osobowych

ZPPHIU nie udostępnia danych osobowych Użytkowników serwisu podmiotom niepowiązanym, chyba że jest to konieczne w związku z realizacją zgłoszeń Użytkowników oraz w sytuacjach, w których jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie pytania dotyczące Państwa uprawnień i zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w ZPPHIU, przekazać można na adres emailowy: [email protected].

  1. Dostęp do danych

Użytkownik serwisu ma dostęp do swoich danych podanych w profilu, może je samodzielnie aktualizować lub zmieniać. Aktualizacja/Usunięcie danych może odbyć się również za pośrednictwem ZPPHIU po wysłaniu w tym zakresie stosownej prośby i pod warunkiem zgodności takiej prośby z przepisami prawa.

  1. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo gromadzonych przez ZPPHIU danych osobowych zabezpieczone jest przez środki zgodne z wymogami prawa. W tym celu ZPPHIU stosuje w szczególności następujące środki techniczne: firewall, urządzenia zabezpieczające serwery oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

  1. Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wprowadzone zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem i z zastosowaniem określenia daty obowiązywania zmian.

  1. Administrator danych

Administratorem danych zawartych w serwisie i przekazywanych w związku z korzystaniem z serwisu jest Związek Polskich Przedsiębiorców Handlu i Usług z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa.

  1. Pytania/uwagi

Wszelkie pytania czy uwagi związane z niniejszą Polityką Prywatności i sposobem administrowania danymi osobowymi przekazać można na adres: [email protected]