Do Rzeczy: Polska strefa euro

  • 3 sierpnia 2020

Redakcja Do Rzeczy zwraca uwagę na to, że po wybuchu pandemii kurs złotego mocno spadł, przez co wzrosły ceny wynajmu powierzchni m.in. w galeriach handlowych, za które w większości płaci się w euro.  To duży problem również dlatego, że wiele firm walczy obecnie o przetrwanie, zmagając się ze spadkami przychodów (szczególnie sklepy i punkty usługowe w centrach handlowych).

Autor artykułu zauważa, że bardzo wysokie stawki za wynajem powierzchni to dla wielu firm w Polsce jeden z głównych wydatków (ok. 20 proc., a nawet 35-40 proc. przychodów). Rozważa przyczyny opłat w euro, wskazując m.in. na to, że 90% biurowców, centrów handlowych czy kompleksów logistyczno-magazynowych jest budowana w Polsce przez zagraniczne firmy, zaciągające na ten cel kredyty za granicą (zwykle z zachodniej Europie, a więc w euro). Redakcja zwraca uwagę też na to, że właściciele tych obiektów ryzyko kursowe (osłabienia złotego) przerzucają na najemców. – Co do kosztów najmu, z oczywistych względów, w obecnej sytuacji najemców znacznie bardziej opłacalne byłyby rozliczenia w walucie krajowej – mówi Sławomir Łoboda, wiceprezes LPP, spółki należącej do naszego Związku.

Puls Biznesu: Czas na decyzje w galeriach minął

  • 3 sierpnia 2020

Puls Biznesu (w wydaniu drukowanym oraz na stronie Pb.pl) informuje o tym, że właśnie (3 sierpnia) mija ustawowy termin na skorzystanie przez najemców galerii handlowych z tarczy antykryzysowej. Redakcja przybliża, jak przebiegały negocjacje pomiędzy stronami i zauważa, że w większości przypadków udało się dojść do porozumienia.

Były przypadki, w których wynajmujący, w początkowej fazie negocjacji, nie rozumiejąc trudnej sytuacji najemców, oczekiwali obniżek zwrotnych lub bardzo długiego przedłużenia umowy. Nie do zaakceptowania były oferty trzymiesięcznej obniżki czynszu w zamian za przedłużenie umów o 15 czy 20 miesięcy. Zdecydowana większość tych wynajmujących na podstawie danych dotyczących sprzedaży i odwiedzalności po 4 maja wysłuchała naszych argumentów i zmieniła podejście — mówi Pulsowi Biznesu  Artur Kazienko, prezes Kazar Group i członek zarządu naszego Związku.

Więcej

Strefa Biznesu: Czy to koniec galerii handlowych?

  • 3 sierpnia 2020

Strefa Biznesu zwraca w artykule uwagę na to, że w ostatnich latach centra handlowe przekształcały się w galerie handlowo-rozrywkowe, zapewniając klientom liczne atrakcje pozahandlowe. Ten pęd przerwała jednak pandemia, w związku, z którą nawet po ponownym otwarciu galerie nie pełniły już tej samej funkcji i nie zachęcały już do dłuższego przebywania w nich. – Galerie handlowe nie odzyskują swojego blasku, klienci wracają powoli – przytacza słowa Jacka Kujawy, wiceprezesa LPP, spółki należącej do naszego Związku, Strefa Biznesu.

Redakcja wskazuje w tekście m.in. także na trwałe zmiany w nawykach zakupowych konsumentów, którzy np. coraz częściej korzystają z zakupów online. Zauważa też, że koronawirus przyspiesza pewne zmiany, które firmy planowały już wcześniej (np. rozwiązania z zakresu consument experience).

Zmieniają się również modele biznesowe. Z jednej strony cyfryzacja, ale z drugiej zainteresowanie klientów innym asortymentem, co może być spowodowane zubożeniem społeczeństwa w trakcie kryzysu, Będzie też przesuwanie się popytu w stronę tańszych towarów, zmiana preferencji klientów raczej ku dolnej półce – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

W materiale Strefa Biznesu przytacza także m.in. wyniki badania Kantar przeprowadzonego na zlecenie naszego Związku, wg którego 8 na 9 Polaków w pierwszym tygodniu po ponownym otwarciu galerii handlowych w ogóle nie odwiedziło żadnego tego typu obiektu.

Pulshr.pl: Pracodawcy apelują o zniesienie zakazu handlu

  • 29 lipca 2020

Portal Pulshr.pl powraca do tematu zniesienia zakazu handlu w niedzielę, jako szansy na ochronę miejsc pracy. Może być to rozwiązanie dobre też dla samych konsumentów. – Dla klientów, którzy ze względów bezpieczeństwa unikają miejsc zatłoczonych, dodatkowy dzień na robienie zakupów stanowić będzie szansę na bardziej równomierne rozłożenie ruchu w centrach handlowych i podniesienie poziomu komfortu związanego z dystansem społecznym – argumentuje zarząd naszego Związku w wypowiedzi dla portalu Pulshr.pl.

Więcej

Centra handlowe i ich charakter ulegną diametralnej zmianie

  • 28 lipca 2020

Przed epidemią wizyty w centrach handlowych były dla wielu Polaków rozrywką. Badanie przeprowadzone przez Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług pokazało, że ok. 4,5 mln osób odwiedzało je co najmniej raz w tygodniu. Oprócz samych zakupów klientów przyciągały restauracje czy strefa rozrywkowa, które obecnie straciły na atrakcyjności w związku z ograniczeniami sanitarnymi. W tym momencie kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obecnym w galerii handlowej. Nie wiemy jeszcze jak długo utrzyma się taka sytuacja oraz jak finalnie wpłynie na funkcjonowanie obiektów handlowych w nowej rzeczywistości. Jedno jest jednak pewne – centra handlowe i ich charakter ulegną diametralnej zmianie – mówi Magazynowi Galerie Handlowe Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP, firmy należącej do naszego Związku.

W komentarzu dla redakcji czasopisma zwraca też uwagę m.in. na zmianę zachowań konsumenckich, na które kluczowy wpływ będzie miało spodziewane osłabienie siły nabywczej społeczeństwa, w związku ze zwolnieniami czy obniżkami wynagrodzeń w dobie trwającego kryzysu.

Więcej

Money.pl: Ubywa nam galerii handlowych

  • 27 lipca 2020

W pierwszych dniach odmrożenia handlu w porównaniu do analogicznych okresów z zeszłego roku spadki sięgały 70 proc. Po blisko miesiącu aktywności handlowej widzimy, że jest tendencja wzrostowa, ale nawet dziś osiągamy ledwo połowę zeszłorocznych wyników dla analogicznych okresów. Ciężko patrzeć w przyszłość z optymizmem – cytuje słowa zarząd naszego Związku portal  Money.pl. W artykule redakcja zwraca uwagę także na fakt, że obecnie, po raz pierwszy od wielu lat w Polsce skurczyła się powierzchnia handlowa.

Więcej

Dziennik Zachodni: Koniec galerii handlowych, jakie znamy

  • 17 lipca 2020

Pęd galerii ku przekształcaniu się w handlowe domy kultury brutalnie przerwała epidemia koronawirusa – zauważa Dziennik Zachodni, przybliżając sytuację centrów handlowych, które po ponownym otwarciu zmieniły swój charakter. Nie zachęcały już – jak wcześniej – do dłuższego spędzania w nich czasu, chociażby z uwagi na obowiązujące w nich obostrzenia sanitarne oraz niemożliwość korzystania z atrakcji pozahandlowych, oferty rozrywkowej czy punktów gastronomicznych.

Galerie handlowe nie odzyskują swojego blasku, klienci wracają powoli. Widzimy, że na dzień dzisiejszy klienci niechętnie robią zakupy w galeriach i centrach handlowych i można się spodziewać, że nie będzie powrotu do sytuacji sprzed pandemii – przytacza słowa Jacka Kujawy, wiceprezesa LPP, spółki należącej do naszego Związku, Dziennik Zachodni.

W artykule redakcja nawiązuje także m.in. do wyników badania Kantar przeprowadzonego na zlecenie naszego Związku, z którego wynikało, że 8 na 9 Polaków w pierwszym tygodniu po ponownym otwarciu galerii handlowych w ogóle nie odwiedziło żadnego tego typu obiektu. Dziennik Zachodni zwraca także uwagę m.in. na to, że klienci nastawieni są obecnie przede wszystkim na szybkie zrealizowanie listy zakupów.

Redakcja zaznacza też, że klienci przenieśli się do internetu, a koronawirus przyspiesza zmiany, które wcześniej planowano (np. rozwiązania z zakresu consument experience). Na wzrost sprzedaży online wskazuje m.in. Jacek Kujawa z LPP. Na jeszcze inny aspekt uwagę zwraca natomiast Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP: Z jednej strony cyfryzacja, ale z drugiej zainteresowanie klientów innym asortymentem, co może być spowodowane zubożeniem społeczeństwa w trakcie kryzysu, Będzie też przesuwanie się popytu w stronę tańszych towarów, zmiana preferencji klientów raczej ku dolnej półce.

Tvn24.pl: To koniec centrów handlowych? “Po otwarciu stanęliśmy w obliczu katastrofy ekonomicznej”

  • 15 lipca 2020

Paradoksalnie, gdy nastąpiło ponowne otwarcie sklepów stanęliśmy w obliczu katastrofy ekonomicznej. Obecne warunki najmu, ustalane w czasach prosperity, dziś nie przystają do warunków, w jakich działamy i morderczo drenują nas pomimo pełnej świadomości centrów handlowych, jak wygląda sytuacja. Oczekujemy elementarnej empatii partnerów biznesowych, którymi przez lata były centra handlowe i do brania pod uwagę wysokości naszych obrotów i wyliczania czynszów na ich podstawie – przytacza słowa Artura Kazienko, prezesa zarządu Kazar Group i członka zarządu naszego Związku portal Tvn24.pl.

W materiale redakcja wieloaspektowo przedstawia sytuację najemców i galerii handlowych spowodowaną pandemią. Poza tematem czynszów zwraca uwagę m.in. na takie kwestie jak: zmiana sposób robienia zakupów, spadki odwiedzalności galerii czy wzrost znaczenia sklepów on-line. Zauważa też, że znaczna część najemców uważa, że sprzedaż w centrach handlowych stała się nieopłacalna. W tekście Tvn24.pl przedstawia też wyzwania, jakie stoją przed galeriami oraz najemcami i zaznacza, że powrót do sytuacji sprzed pandemii COIVD-19 może nie być ani łatwy, ani szybki.

Więcej

Trojmiasto.pl: Pandemia mocno zachwiała handlem wielkopowierzchniowym

  • 13 lipca 2020

Po ponad dwóch miesiącach od odmrożenia centrów handlowych ich odwiedzalność wciąż jest na dużo niższym poziomie niż przed wybuchem epidemii – informuje portal Trojmiasto.pl. Redakcja przybliża działania podejmowane w tym kontekście przez najemców, m.in. LPP, firmę należącą do naszego Związku. Jak informuje portal, spółka zakończyła już sporą część negocjacji, a w części przypadków zdecydowała się na odstąpienie od umów.

Redakcja zaznacza, że czas na negocjacje handlowcy i galerie mają do końca lipca. – Zmiana w umowach zasad rozliczania najmu na zasadach procentu od obrotu jako podstawy wyznaczenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni handlowej to dla wielu z nas dziś być albo nie być. Wprowadzone właśnie przez rząd Portugalii ustawowe regulacje to dowód na to, że takie rozwiązanie jest możliwe do przyjęcia. Przykład portugalski pokazuje również, że możliwe jest wypracowanie dobrych rozwiązań prawnych, by ratować rynek handlu i usług ponad podziałami politycznymi – cytuje komentarz zarządu naszego Związku portal Trojmiasto.pl.

Więcej

Franczyza i Biznes: Polacy bardzo ostrożnie wydają pieniądze w centrach handlowych

  • 8 lipca 2020

Magazyn Franczyza i Biznes przygląda się sytuacji centrów handlowych. Powołuje się na wyniki analiz prowadzonych przez nasz Związek, z których wynika, że w pierwszych dniach odmrożenia handlu, w porównaniu do analogicznych okresów z zeszłego roku, spadki sięgnęły 70%. O ile możemy zauważyć zwiększoną konwersję zakupową, zjawisko to nie powinno napawać optymizmem. Wynika bowiem ze zmiany przyzwyczajeń zakupowych konsumentów, którzy obecnie goszczą w galeriach, by nabyć konkretne produkty, nie w celach rozrywkowych.