Celem Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług jest stworzenie zrównoważonego środowiska dla funkcjonowania naszych firm i setek tysięcy zatrudnionych przez nas pracowników.

Chcemy być silnym głosem naszej branży, który skutecznie dociera do opinii publicznej, decydentów, mediów.

Pragniemy doprowadzić do zbudowania relacji prawnych i biznesowych pomiędzy nami – korzystającymi z powierzchni handlowych i ich właścicielami oraz zarządcami tak, aby odzwierciadlały one aktualną sytuację w centrach handlowych i preferencje zakupowe konsumentów.

Naszą ambicją jest w szczególności uczciwe rozłożenie ryzyk biznesowych i odpowiedzialności pomiędzy strony umów tak, by współpraca pomiędzy korzystającymi z powierzchni handlowych i ich właścicielami przynosiła każdej ze stron największe korzyści.

Działamy wspólnie – są wśród nas duże i małe firmy, na co dzień rywalizujące o klientów. Najwięksi z nas osiągnęli sukcesy także na rynkach międzynarodowych. Dzielimy się doświadczeniami. Staramy się podnieść kompetencje i zbudować korzystniejsze standardy rynkowe, organizując liczne webinaria.

Zapraszamy do naszego grona wszystkich, którym bliskie są nasze cele.