Warszawa.naszemiasto.pl: Popularne centrum handlowe z fatalnym wynikiem

  • 21 czerwca 2021

Warszawa.naszemiasto.pl informuje o tym, że na tle całego kraju pod kątem odwiedzalności najgorzej wypadają stołeczne Złote Tarasy, w których różnica w liczbie wizyt w 2020 roku wyniosła aż 82 procent. Portal przywołuje również informację naszego Związku wskazującą na to, że w podsumowaniu ogólnopolskim dla krajowych centrów handlowych uśredniona różnica w liczbie wszystkich wizyt w tego typu obiektach wyniosła w maju 2020 r. mniej o 54 proc., a rok później o 42 proc, przyjmując jako punkt odniesienia 2019 rok.

Więcej

Dlahandlu.pl: ZPPHiU chce upublicznienia danych o odwiedzalności poszczególnych centrów handlowych

  • 18 czerwca 2021

Dlahandlu.pl nawiązuje do raportu Proxi Cloud, który wykazał znaczące spadki w odwiedzalności niektórych centrów handlowych w całej Polsce. – Poszukiwaliśmy wiarygodnego i niezależnego źródła, by mieć pewność, że analizy i wnioski wynikające z pomiarów będą prawidłowe. Dane uśrednione wskazują jedynie pewien trend, który jak przekonaliśmy się w październiku ubiegłego roku,  może być zasadniczo odmienny od statystyk prowadzonych w sklepach – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna naszego Związku redakcji. – Obserwacja i analiza bieżącej sytuacji na rynku i dynamicznie zachodzących zmian w zwyczajach konsumenckich są w naszym wspólnym interesie – dodaje.

Więcej

Portalspozywczy.pl: Trzeba zdiagnozować spadek odwiedzalności centrów handlowych

  • 18 czerwca 2021

Z punktu widzenia naszych członków korzystających z powierzchni handlowej w galeriach to niezwykle istotne dane, na których bazują, by podejmować decyzje biznesowe – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna naszego Związku komentując dla Portalspozywczy.pl raport Proxi Cloud dot. ruchu w centrach handlowych. Redakcja informuje również o tym, że zarząd naszego Związku wnioskuje o upublicznienie wyników podsumowań odwiedzalności poszczególnych centrów handlowych.

Więcej

Retailnet.pl o pomiarach odwiedzalności w galeriach

  • 18 czerwca 2021

Mamy dane dotyczące 120 lokalizacji, w których prowadzą działalność nasi członkowie i możemy je analizować wspólnie w skali kraju albo indywidualnie dla udostępniających powierzchnię handlową w galerii – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna naszego Związku portalowi Retailnet.pl o raporcie Proxi Cloud. Redakcja przybliża też metodologię tego badania ruchu w galeriach handlowych, które prowadzone było poprzez obserwację ruchu telefonów komórkowych. Takie rozwiązanie pozwala precyzyjnie wykazać zarówno liczbę wizyt, jak i unikalnych klientów w poszczególnych lokalizacjach.

Więcej

Radio Zet o czynszach w galeriach

  • 17 czerwca 2021

Radio Zet informuje w Wiadomościach o tym, że nasz Związek apeluje do senatorów o zmiany przepisów dot. czynszów w galeriach handlowych za czas, kiedy nie były one czynne. Stacja zauważa, że przepisy z jednej strony pozwalają obniżyć albo w ogóle  zrezygnować  z  czynszu,  ale jak  przychodzi  do  szczegółów pojawia się  problem. – Galerie  handlowe domagają się zapłaty na przedpandemicznym warunkach z ewentualnymi upustami za lockdowny. Handlowcy zaś zgodzili się płacić 20% czynszu za czas, kiedy nie pracowali. Jak te przepisy doprecyzować – głowią się teraz senatorowie. Od ich decyzji zależy, jak ułożą relacje prawne najemców i wynajmujących na kolejne lata – słyszymy w Radiu Zet.

Meloradio o nas

  • 17 czerwca 2021

Handlowcy nie ustają w boju o pomoc za przestoje w czasie lockdownu. Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług apeluje do senatorów o zmianę przepisów. Te mają pozwolić im płacić niższe czynsze w galeriach handlowych za czas, kiedy nie były one czynne – informuje w Wiadomościach Meloradio. Stacja zaznacza, że lockdowny w sumie były cztery i to różnej długości i na różnych zasadach, a obecnie senatorowie pracują nad tym, jak doprecyzować przepisy dot. czynszów.

Retailnet.pl: ZPPHiU apeluje do polskich senatorów o doprecyzowanie art. 15ze

  • 16 czerwca 2021

Retailnet.pl informuje o tym, że nasz Związek zwrócił się w imieniu najemców powierzchni handlowych w galeriach do parlamentarzystów z prośbą o uchwalenie poprawki doprecyzowującej treść przepisów w związku z uchyleniem art. 15ze ustawy. Redakcja nawiązując do komentarza naszego Związku przybliża problematyczność wspomnianej regulacji i zauważa, że zgodnie z wykładnią prezentowaną przez galerie handlowe korzystający z lokali na ich terenie zobowiązani byliby po lockdownie do przedłużenia umów najmu o 865 dni pomimo tego, że łączny czas ograniczeń handlu w tych obiektach wyniósł jednie 145 dni.

Więcej

Dlahandlu.pl o naszym apelu do senatorów ws. abolicji czynszowej

  • 16 czerwca 2021

Portal Dlahandlu.pl pisze o apelu naszego Związku do polskich parlamentarzystów z prośbą o uchwalenie na senackim etapie prac legislacyjnych poprawki, która doprecyzuje przepisy w związku z uchyleniem art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. oraz usunie potencjalne wątpliwości dot. retroakcji wprowadzanego art. 15ze1. Redakcja przybliża w swoim materiale początkowe intencje przyświecające przepisowi art. 15ze oraz jego późniejsze konsekwencje.

Do wspomnianej publikacji na portalu Dlahandlu.pl nawiązuje również serwis Bomega.pl.

Więcej

Retailjournal.pl o nas

  • 16 czerwca 2021

Intencja przepisu art. 15ze uchwalonego w ubiegłym roku była słuszna: potwierdziła to, co wynika wprost z Kodeksu Cywilnego, że w okresie lockdownu czynsz nie jest należny. Rozumiejąc jednocześnie sytuację wynajmujących, zobowiązała najemców do złożenia właścicielom galerii oferty przedłużenia zawartych umów najmu, na dotychczasowych warunkach o okres lockdownu i dodatkowo o okres sześciu miesięcy – cytuje spostrzeżenia naszego Związku redakcja Retailjournal.pl. W dalszej wypowiedzi zwracamy uwagę też na to, że regulacja ta stała się jednak problematyczna z uwagi na aż cztery ogólnopolskie lockdowny, w związku z którymi w interpretacji galerii handlowych najemcy powinni przedłużyć umowy najmu aż o 865 dni, choć ograniczenia handlu trwały łącznie 145 dni.

Więcej

Propertynews.pl: Problematyczny art. 15ze. ZPPHiU apeluje do senatorów

  • 16 czerwca 2021

To długo wyczekiwany przez nas moment ostatecznej decyzji, który może zaważyć na kształcie relacji pomiędzy uczestnikami rynku handlowego na wiele przyszłych lat – wyraża nadzieję na przyjęcie przez Senat RP poprawki doprecyzowującej treść przepisów dot. art. 15ze tzw. ustawy covidowej Zofia Morbiato, dyrektor generalna naszego Związku w komentarzu dla portalu Propertynews.pl.

Więcej